ДОБРЕ ДОШЛИ!
В САЙТА НА КАДИМЕКС ООД
- ГР. ВАРНА

В съвременните условия на динамична бизнес среда, на бързо променяща се нормативна уредба с растящи законови изисквания и нелоялна конкуренция е важно да изберете внимателно правилния бизнес партньор в областта на счетоводните услуги. Този партньор трябва да Ви гарантира сигурността на Вашия бизнес, да Ви помага и улеснява при вземането на решения.

Към фирмен профил

Регистрация
на фирми

Всеки процес по регистрация на фирми е свързан с редица особености. Ние ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата нова фирма. Доверете се на нашия професионализъм. Ще Ви помогнем в избора за юридическа форма, т.е вида на дружеството, което ще е подходящо за Вашия бизнес, ще изготвим и подадем необходимите документи, за което се изискват специални познания. Не се колебайте да ни потърсите и да ни зададете всички въпроси, които Ви вълнуват по повод процеса на регистрация на фирми. Ние сме тук за да Ви помогнем да решите Вашите проблеми и да избегнете възникването на нови.

Още

Счетоводни
услуги

Водещ фактор при търсенето на счетоводни услуги Варна все още е цената. Ние се стремим критерия на избор при търсенето на специализирано счетоводно предприятие да е качеството, надежността и своевременността на предлаганите счетоводни услуги. Абонаментното обслужване е дейност, при която ние приемаме текущо и цялостно да се грижим за счетоводната Ви отчетност. Партньорството с нас е обвързано с договор и поемане на отговорност.

Още

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС!

Услугите, които ние предлагаме са: регистрация на фирми, абонаментно счетоводно обслужване, регистрации по ЗДДС, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, възстановяване на ДДС включително от държави в Европейския съюз, предоставяне на счетоводител в офиса на клиента, съдействие за банков кредит, подаване на Интрастат декларации, документи свързани с осигуряването и трудовите правоотношения, годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишни данъчни декларации, публикуване на ГФО, одиторски услуги, консултации в областта на счетоводството и данъците, правно консултиране, данъчна защита, изготвяне на възражения и жалби, изготвяне на договори, съдействие при сключване на търговски сделки, консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България, застрахователни услуги, изготвяне на бизнес планове и анализи, разработване и управление на европейски проекти и оперативни програми, внедряване на системи за управление на качеството и др.

Всички права запазени. Кадимекс ООД 2010г.- 2024г.
оптимизация от Artos Web