ФИРМЕН ПРОФИЛ

Kadimeks LtdКадимекс ООД е специализирано счетоводно предприятие създадено през 2007 г. със седалище гр. Варна. Ние сме млад и високо мотивиран екип, обединени от идеята да осъществяваме финансово счетоводни услуги, залагайки на висок професионализъм и коректност. Инвестираме много в собствените си знания и квалификация за да сме винаги актуални спрямо измененията в нормативната уредба, касаещи не само националната финансова и данъчна политика, международното облагане, но и законите регламентиращи бизнеса пряко или косвено. Приоритети са ни качеството на предлаганите услуги и ефективното организиране на счетоводния процес. Ние отделяме достатъчно време на всеки клиент и обясняваме сложните данъчни терминологии и счетоводни процеси по ясен и разбираем начин. Нашите клиенти са фирми с най-разнообразни дейности, като се стремим да откликнем на нуждите и изискванията на всеки един от тях.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Кадимекс ООД работи със специализиран счетоводен софтуер, който успява да удовлетвори изискванията на много широк кръг потребители и препоръчва на клиентите си с голям документооборот да закупят програма за фактуриране или складова програма за автоматизиране на счетоводния процес. За работата с продуктите не се изисква счетоводна квалификация и с възможностите за импорт на информация в счетоводната програма ще улесним както вас така и нас. По този начин еднократно ще инвестирате в софтуер, с който безплатно ще Ви обучим да работите и настроим спрямо нуждите на Вашия бизнес и ще имате възможност да намалите цената на месечната абонаментна такса за счетоводно обслужване, ако издавате и обработвате първичните документи от Вашия офис. За повече информация относно продуктите натиснете тук.
Кадимекс ООД препоръчва на фирмите, които нямат закупен специализиран софтуер да използват безплатна програма за фактуриране и предлага обучение за работа с програмата.
Кадимекс ООД предлага на клиентите си, които нямат складов софтуер, безплатна програма за следене на складовата наличност. Тя е удобна, когато артикулите са малко на брой и е лесна за работа.
Ако ни препоръчате на фирма, с която сключим договор за счетоводно обслужване ще получите отстъпка в размер на една абонаментна месечна такса от договора.

Всички права запазени. Кадимекс ООД 2010г.- 2024г.
оптимизация от Artos Web